En av tjenestene vi i Ålesund Regnskapskontor har stor fokus på er økonomisk rådgivning.

Grunnen er at vi verdsetter en nær kontakt med våre kunder slik at vi kan forstå deres ønsker og mål, og dermed optimalisere regnskapstjenestene vi tilbyr. Vi bruker vår kompetanse til å utvikle økonomiske analyser, budsjettforslag og kalkyler i forbindelse med finansieringsarbeid etter kundens behov. I tillegg tilbyr vi bistand i forbindelse med styremøter.