Ønsker du å starte en næringsvirksomhet kan vi i Ålesund Regnskapskontor hjelpe deg.

Ålesund Regnskapskontor hjelper deg med de formaliteter og prosedyrer som forekommer ved slike nyetableringer. Vi kan også bistå med rådgivning i forbindelse med valg av selskapsform og registrering av selskapet. Vi tilbyr også med avvikling av selskap, opphør og sletting.